drukuj Strona główna

Zmiana zarządu

16-07-2013

Uprzejmie informujemy że z dniem 10.07.2013 nastąpiły zmiany w zarządzie Fabryki Wagonów Gniewczyna Spółka Akcyjna. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Wiesław Kojder dotychczasowy członek zarządu. Wiceprezesem zarządu został Tomasz Marko pełniący dotychczas funkcję dyrektora ekonomicznego, natomiast na członka zarządu powołano Krystynę Daszyńską – dyrektora personalnego fabryki. Nowy skład osobowy zarządu wynika ze zmian w strukturze akcjonariatu spółki, o których będziemy informować w kolejnym komunikacie.
Pomimo dokonanych zmian zapewniamy, że w dalszym ciągu celem fabryki jest kontynuowanie i umacnianie współpracy z dotychczasowymi klientami i partnerami biznesowymi oraz rozwój w zakresie napraw, modernizacji i produkcji wagonów.
 

wstecz

Oferta