drukuj Strona główna

Dbając o najwyższą jakość oferowanych usług oraz produktów Fabryka Wagonów Gniewczyna posiada poniższe zaświadczenia oraz certyfikaty:

 

 • ISO 9001:2008
 • DIN EN 15085-2
 • DIN 18800-7 Klasa D
 • DIN EN 3834-2
 • Świadectwo kwalifikacyjne - I Grupa Zakładów Dużych
 • Świadectwo uznanego przez PKP Cargo producenta wyrobu w zakresie produkcji zespołów, podzespołów i części do wagonów towarowych
 • Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie utrzymania wagonów towarowych na poziomie utrzymania od 3 do 5 dla wagonów: serii E, serii F, serii H, serii R, serii S, serii T, serii U, serii Z oraz w zakresie naprawy zespołów, podzespołów i elementów do naprawianych wagonów
 • Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego dla produkowanych, przebudowywanych i modernizowanych wagonów
 • Świadectwo ZSSK Cargo uprawniające do wykonywania napraw wagonów towarowych słowackiego przewoźnika
 • Świadectwo ČD Cargo uprawniające do wykonywania napraw wagonów towarowych czeskiego przewoźnika
 • Świadectwa ÚRŽD uprawniające do spawania i wykonywania badań nienieszczących pojadów szynowych
 • Dopuszczenie VPI / DB Schenker Rail GmbH do wykonywania napraw wagonów towarowych wg przepisów VPI

 • Certyfikat na wykonywanie badań nieniszczących (VT, UT, PT, MT) wg DIN 27201-7
 • Certyfikat GSI SLV Hannover – prowadzenie prac spawalniczych na zbiornikach zgodnie z TRT009
 • Certyfikat TÜV NORD zgodnie z dyrektywa 97/23/WE i przepisami AD 2000 – Merkblatt HP0 – produkcja zbiorników ciśnieniowych i ich elementów

 

 

 

Ww. certyfikaty potwierdzają spełnienie wymagań stawianych przez odpowiednie normy polskie i europejskie, a posiadane dopuszczenia potwierdzają zdolność do wykonywania wysokiej jakości produktów.

wstecz

Oferta