drukuj Strona główna

Fabryka Wagonów Gniewczyna Spółka Akcyjna

w upadłości likwidacyjnej
37- 203 Gniewczyna Łańcucka 591
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000039197
Kapitał zakładowy 78 235 000 zł - wpłacony w całości
NIP PL7941000817, Regon 650157965

 

wstecz

Oferta